+30 699 417 77 97
Επιστροφή

Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό

Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό
Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό

Αντίσκηνο φουσκωτό για υπαίθριες εκδηλώσεις. Ο χρόνος συναρμολόγησης αποτελεί 30 λεπτά. Χάρη σε αφαιρούμενα πλαϊνά κλεισίματα, το αντίσκηνο εύκολα χρησιμοποιείται και κατά τη χειμερινή περίοδο. Μπορεί να επισημανθεί.