Επιστροφή

Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό

Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό
Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό Αντίσκηνο φουσκωτό τοξωτό

Αντίσκηνο φουσκωτό για υπαίθριες εκδηλώσεις. Ο χρόνος συναρμολόγησης αποτελεί 30 λεπτά. Χάρη σε αφαιρούμενα πλαϊνά κλεισίματα, το αντίσκηνο εύκολα χρησιμοποιείται και κατά τη χειμερινή περίοδο. Μπορεί να επισημανθεί.