Επιστροφή

Βέλος

Βέλος
Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος

Τα αντίσκηνα σε σχήμα κατάρτι Βέλος ευρέως διαδίδονται στην αγορά των κατασκευών τέντας. Με την τέντα μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να καλυφτεί έκταση οποιουδήποτε μεγέθους.