+30 699 417 77 97
Επιστροφή

Βέλος

Βέλος
Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος Βέλος

Τα αντίσκηνα σε σχήμα κατάρτι Βέλος ευρέως διαδίδονται στην αγορά των κατασκευών τέντας. Με την τέντα μιας τέτοιας κατασκευής μπορεί να καλυφτεί έκταση οποιουδήποτε μεγέθους.