+30 699 417 77 97
Επιστροφή

Επαγγελματικό κτίριο με φουσκωτό σύστημα στήριξης

Επαγγελματικό κτίριο με φουσκωτό σύστημα στήριξης. Κτίριο με φουσκωτό σύστημα στήριξης, εμβ. 1000 τ.μ.

Φουσκωτό κτίριο
Φουσκωτό κτίριο Φουσκωτό κτίριο Φουσκωτό κτίριο Φουσκωτό κτίριο

Φουσκωτό κτίριο
Εμβαδόν, τ.μ. 1000
Φουσκωτό σύστημα στήριξης τρία ενωμένα μόντουλ
Σύστημα εφαρμογής σετ
Σύστημα χειρισμού πίεσης σετ
Κυρίως είσοδος, τεμ. 1
Έξοδος κινδύνου, τεμ. 1