Επιστροφή

Δελφινάριο

Δελφινάριο. Κτίριο με φουσκωτό σύστημα στήριξης, εμβ. 850 τ.μ.

Φουσκωτό κτίριο
Φουσκωτό κτίριο Φουσκωτό κτίριο Φουσκωτό κτίριο

Φουσκωτό κτίριο
Εμβαδόν, τ.μ. 850
Φουσκωτό σύστημα στήριξης μόντουλ, σετ
Πισίνα, τεμ. 1
Εξέδρα σετ
Σύστημα εφαρμογής σετ
Σύστημα χειρισμού πίεσης σετ
Είσοδος, τεμ. 1
Έξοδος κινδύνου, τεμ. 1