Επιστροφή

Κατοικία

Παρουσιάζουμε το έργο μιας διώροφης κατοικίας με εμβαδόν 52,5 μ.τ.

Κουζίνα-σαλόνι 21,5 μ.τ.
Αποχωρητήριο 4,5 μ.τ.
Σκάλα με αποθήκη 5,7 μ.τ.
Κλιμακοστάσιο 4,1 μ.τ.
Υπνοδωμάτιο 16,7 μ.τ.

Κατοικία Κατοικία Κατοικία