Επιστροφή

Μονοκατοικία

Το έργο μιας μικρής μονοκατοικίας στην εξοχή σχεδιάστηκε ως λύση για τα κέντρα αναψυχής, θεραπευτήρια και θέρετρα. Διαπιστώθηκε όμως ότι και τα ιδιωτικά πρόσωπα επίσης ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση μικρών μονοκατοικιών για τους καλεσμένους. Όλη η ωφέλιμη επιφάνεια της κατασκευής στο σχέδιο παρουσιάζεται ως ένα κατοικήσιμο δωμάτιο. Κατόπιν θέλησης του παραγγελιοδότη μπορεί να διαχωριστεί ένας χώρος για το αποχωρητήριο.
Δωμάτιο ανάπαυσης 11,4 μ.τ.
Βεράντα 8 μ.τ.
Συνολικό εμβαδόν 19,4 μ.τ.

Μονοκατοικία Μονοκατοικία