Νέα έργα των κατασκευών υπόστεγων

Χάρη σε τέτοιες ιδιότητες, όπως μεγάλη διάρκεια εκμετάλλευσης, ευκολία και ταχύτητα συναρμολόγησης, υψηλά εκμεταλλευτικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, η δυνατότητα αλλαγής της έτοιμης κατασκευής, οι κατασκευές υπόστεγων διακρίνονται με ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, γεωργία, αθλητισμό και ψυχαγωγία ως αποθήκη, βιομηχανικοί και εμπορικοί χώροι.

Υπόστεγα με αλουμινένιο σκελετό

Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων

Ελαφριές κατασκευές υπόστεγων

Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων

Κτίρια βάσει των κατασκευών υπόστεγων επιτρέπουν να λυθεί το πρόβλημα των βιομηχανικών χώρων χάρη στην υψηλή ταχύτητα της συναρμολόγησης και μεγάλη διάρκεια εκμετάλλευσης.

Λόγω της υψηλής προσαρμοστικότητας σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες τα υπόστεγα χρησιμοποιούνται ευρέως στη γεωργία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως αγελαδοστάσια, χοιροστάσια, υπόστεγα για γεωργικά μηχανήματα, χώροι αποθήκευσης σιτηρών.

Οι μοναδικές τεχνολογίες παραγωγής υπόστεγων μπορεί να χρησιμεύουν για γήπεδα τένις, παγοδρόμια, πισίνες, παιδότοπους και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις.