Σειρά μοντέλων των κατασκευών υπόστεγων

Προτείνουμε μια ευρεία επιλογή των υπόστεγων με χαλύβδινο σκελετό. Το κόστος των χαλύβδινων κατασκευών θα είναι χαμηλότερο. Ωστόσο, το αλουμίνιο έχει μια σειρά πλεονεκτημάτων. Είναι η ευκολία – τέτοιες κατασκευές μπορούν να εγκατασταίνονται στην ταράτσα των ήδη υφιστάμενων κτιρίων. Και ανθεκτικότητα – το αλουμίνιο είναι ελαφρύ, και είναι ανθεκτικό έως πολύ ανθεκτικό σε πολλές μορφές διάβρωσης.

Κατασκευές υπόστεγων TN 10 Κατασκευές υπόστεγων TN 15 Κατασκευές υπόστεγων TN 20 Κατασκευές υπόστεγων TN 25 Κατασκευές υπόστεγων TN 30

Ανάλογα με τον προορισμό της κατασκευής, μπορούμε να σας προτείνουμε την τέντα μονής στρώσης ή υπόστεγο διπλής στρώσης με θερμομόνωση.

Επίσης σημαντική είναι και η μέθοδος σύνδεσης της τέντας στο σκελετό. Σε μια πιο απλή παραλλαγή η τέντα συνδέεται με βοήθεια των μεταλλικών δακτυλίων. Για αποκλειστικές κατασκευές προτείνουμε το σύστημα σύνδεσης «mast track». Η μέθοδος αυτή απλοποιεί τις εργασίες συναρμολόγησης, επιτρέπει να τεντωθεί καλύτερα το ύφασμα, γεγονός που αυξάνει τις ιδιότητες αντοχής του. Μία τέτοια κατασκευή γίνεται πιο αεροστεγής.

Κατά την επιλογή της κατασκευής μπορείτε να βασίζεστε στην προτεινόμενη σειρά μοντέλων. Εάν υπάρχει ανάγκη εποικοδομητικών αλλαγών των προτεινόμενων παραλλαγών – η εταιρεία μας θα βρει τη σωστή λύση ακριβώς για το στόχο σας.