Προσωρινές κατασκευές

Προσωρινές κατασκευές
Προσωρινές κατασκευές

Υπό τον όρο «Προσωρινή κατασκευή» εννοούμε μια κατασκευή, π.χ. ένα φουσκωτό υπόστεγο, το οποίο δεν αποτελεί ακίνητη περιουσία. Μια κατασκευή θεωρείται προσωρινή αν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να μετακινηθεί σε άλλο μέρος.

Για μια προσωρινή κατασκευή δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια, όπως, π.χ., για ένα κανονικό κτίριο από τούβλο και τσιμέντο. Η συναρμολόγηση μιας προσωρινής κατασκευής, ανάλογα με το μέγεθος, θέλει από μερικά λεπτά έως δυο εβδομάδες.

Ο ιδιοκτήτης μιας προσωρινής κατασκευής μπορεί να απολαύσει τα εξής πλεονεκτήματα:
1. Χαμηλό κόστος οικοδόμησης
2. Γρήγορο κέρδος από επενδυμένα χρήματα
3. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης και μετακίνησης της κατασκευής
4. Απαλλαγή από σπατάλες χρημάτων και χρόνου για έκδοση πολεοδομικών εγγράφων

Οι σχετικές μελέτες γίνονται εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Οι ειδικοί της κατασκευαστικής εταιρείας HOLSTROY μπορούν να εκπονήσουν τις μελέτες ακόμα και εντός μιας ημέρας.