Κατασκευές υπόστεγων

Υπόστεγα με σκελετό αλουμινίου και υφασμάτινη επικάλυψη γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.

Κατασκευές υπόστεγων
Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων Κατασκευές υπόστεγων

Η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα της εταιρείας μας είναι η χρήση πλαισίων από καθαρό αλουμίνιο, τα οποία μας επιτρέπον να δημιουργούμε ελαφρίες και ανθεκτικές κατασκεύες (χρόνος χρήσης ενός αλουμινένιου σκελετού μπορεί να φτάνει στα 70 έτη).

Τα υπόστεγα με σκελετό αλουμινίου είναι πολύ απλά στη μετακίνηση και γρήγορα συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται αν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης σε άλλο σημείο. Χάρη στο μικρό βάρος των κατασκευών μας, ελαττώνονται τα έξοδα της μετακίνησής τους και η πίεση που υφίσταται το θεμέλιο. Τα κτίρια έχουν υψηλές ενεργειακές αποδόσεις χάρη στην εγκατάσταση θερμομονωτικού πακέτου που βοηθάει στη μείωση εξόδων θέρμανσης.

Υπόστεγα με σκελετό αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στέγαση μικρών γηπέδων, πισίνων, αθλητικών χώρων, εργοστασιακών χώρων παραγωγής και αποθήκευσης, αγροτικών χώρων, θερμοκηπίων, όπως επίσης ως υπόστεγα αγροτικών και άλλων μηχανημάτων, ως προσωρινά καταφύγια, στρατόπεδα, νοσοκομεία.

Οι τεχνολογίες μας μας επιτρέπουν να κατασκευάζουμε υπόστεγα κάθε τύπου και σχεδιασμού.