Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης

Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης
Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης Υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης

Ανάμεσα στις επαγγελματικές δραστηριότητες της κατασκευαστικής εταιρείας HOLSTROY μια πολύ σημαντική θέση κατέχει η κατασκευή υπόστεγων. Θεωρείται ότι τα μεγάλα υπόστεγα χρησιμοποιούνται μόνο για αεροπλάνα, ελικόπτερα, γεωργικούς ελκυστήρες κ.α. Αλλά στην πραγματικότητα ένα φουσκωτό υπόστεγο η υπόστεγο με σκελετό αλουμινίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ ευρύτερα, π.χ. ως αποθήκη, για γεωργικά λιπάσματα, για οικοδομικά υλικά κ.α.

Τα υπόστεγα ταχείας διαμόρφωσης μπορούν να μετακινηθούν πολύ εύκολα. Ο χρόνος που απαιτείται για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, είναι ελάχιστος. Τα φουσκωτά υπόστεγα είναι ιδιαίτερα εύκολα στην συναρμολόγηση.

Αν διαθέτετε γεωργικά και άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιείτε στις επαγγελματικές ή προσωπικές σας δραστηριότητες, εξασφαλίστε έναν κατάλληλο χώρο φύλαξης. Το υπόστεγο θα προστατέψει την περιουσία σας από την επίδραση του ήλιου, από βροχή, χιόνι, χαλάζι... Τα φουσκωτά υπόστεγα μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα σε επαγγελματίες χτίστες και σε υπηρεσίες οδοποιίας, διότι η δουλειά τους πολλές φορές προϋποθέτει την μετακίνηση μηχανημάτων και αποθηκών μακριά από την πόλη.